با سلام

کلیپ صوتی از امام خامنه ای در مورد مشکلات جامعه بدون آرمان و لزوم وجود آرمان در یک جامعه

دانلود