لباس شخصی و کف خیابان 2

5-در صورتی که شما بی سلاحید و فرد مقابل مسلح ابتدا سعی کنید استرس خود را کم کنید و فرد مقابل رو تو فشار روانی قرار بدید مثل فریاد زدن ، اگه سلاح طرف مقابل چوبه بهش تا میتونید نزدیک بشید
6- دفاع چاقو دور شدن و زدن ضربه پاست ، اگه مهارت کافی ندارید و مجبور به موندن توی ٌصحنه نیستید به محض اینکه اقدام به بیرون آوردن چاقو کرد بایک ضربه سنگین پا به یک نقطه حساس مثل بیضه یا آبگاه فرار کنید (اگه ضربه از بغله ازسمتی که چاقو نداره بزنید چون احتمالا هم گارد بازه و هم احتمال زخمی شدن پاتون وجود نداره)
7-در دفاع قمه منطقه خطر شعاعی هست دورتر از دست مهاجم و نزدیک تر از نوک قمه اگه میتونید با ضربه زدن فرار کنید ولی اگه نتونستید بدون زمین گیر کردن مهاجم اصلا پشت بهش نکنید چون زدن فرد با قمه ازپشت خیلی راحت تره ، اگه نزدیکید بدونید قمه چون  سبکه نا خودآگاه مهاجم سعی در زدن اون به بالا تنه داره بی خطر ترین دفاع اینه که با ساعدتون جلوی ساعد مهاجم رو بگیرید و بعد با قفل خلع سلاحش کنید یادتون نره ضربه زدن به کسی که قمه داره میتونه به خودتون آسیب بزنه (چون قمه رو سد میکنه) با این حال بهترین ضربه ضربه فرانت کیک یا سای کیکه که به علت خط سیر مستقیم و شوک احتمال واکنش مهاجم کمتره

فرانت کیک که میشه تو آبگاه هم زد

سای کیک رو هم اگه رزمی کار نیستین بی خیال بشین

/ 0 نظر / 39 بازدید